Info

protectia muncii - ssm - psiDaca aveti neclaritati in legatura cu informatiile prezentate pe site-ul www.optimhs.ro sau intampinati dificultati in timpul procesului de descarcare a documentelor, nu ezitati sa ne sunati la numarul +4.0724.149.399 sau sa ne trimiteti un e-mail la adresa office@optimhs.ro.

Daca nu gasiti documente pentru posturile pe care le aveti prevazute in organigrama societatii, nu ezitati sa ne contactati. Vom lua in considerare solicitarile primite de la dumneavoastra atunci cand vom actualiza continutul site-ului.

Programul de lucru: Luni - Vineri, 9:30 - 17:30.


PRESCRIPTIILE TEHNICE nr. R1-2010 din 27 iulie 2010

PRESCRIPTIILE TEHNICE nr. R1-2010 din 27 iulie 2010

„MASINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)”

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- ISCIR -
Indicativ: PT R 1-2010

Editia 1

CAPITOLUL I: GENERALITATI

SECTIUNEA 1: Scop

Art. 1
(1)Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat.
(2)Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.

SECTIUNEA 2: Domeniu de aplicare

Art. 2
(1)Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica masinilor de ridicat, componentelor de securitate destinate acestora si dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii mentionate la alin. (2) si alin. (3).
(2)Masinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sunt:
a)macarale, de tipul:
1.macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe senile, macarale montate pe vagon de cale ferata, macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale si altele asemenea;
2.macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa si altele asemenea;
3.macarale cu brat si/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic si altele asemenea;
4.macarale de constructie speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece si altele asemenea;
b)stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare;
c)platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
d)platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
e)elevatoare pentru vehicule;
f)mecanisme de ridicat;
g)masini de ridicat de tip special.
(3)Componentele de securitate la care se face referire in prezenta prescriptie tehnica sunt:
a)limitatoare de sfarsit de cursa;
b)limitatoare de sarcina si limitatoare de moment al sarcinii;
c)dispozitive de retinere a fluidului in cilindri hidraulici;
d)dispozitive de blocare si evitare a mersului oblic;
e)tampoane si opritoare;
f)piese de reazem si curatatoare de sina;
g)sigurante la carlig;
h)contacte electrice de siguranta;
i)contact stop (buton stop);
j)anemometre;
k)paracazatoare;
l)limitatoare de viteza;
m)alte componente de securitate precizate de producator in documentatia tehnica, care indeplinesc o functie de securitate atunci cand sunt utilizate si a caror defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in functionare.
Art. 3
Masinile de ridicat, construite si introduse pe piata conform legislatiei in vigoare la data realizarii lor, mentionate la art. 2 pot fi montate, reparate, intretinute si exploatate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 4
Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica la:
a)masinile de ridicat si dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe si mobile;
b)excavatoarele, buldoexcavatoarele, incarcatoarele cu cupa, draglinele, masinile de foraj, de extractie si masinile similare, de toate tipurile, cu exceptia celor la care constructiv exista posibilitatea montarii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si pot lucra in regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platforma autoridicatoare si altele asemenea;
c)troacele, oalele de turnare si platformele de incarcare, precum si dispozitivele lor auxiliare;
d)masinile de sarjare, masinile pentru manevrat capace, masinile pentru bascularea oalelor de turnare si robotii industriali care efectueaza operatii de ridicare, transport si coborare semifabricate, integrati in ciclul de functionare al unui utilaj tehnologic;
e)elevatoarele continue si transportoarele continue;
f)masinile de alimentare-incarcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comanda integrata in ciclul de functionare al presei;
g)masinile integrate in masinile pentru galvanizare si similare.

SECTIUNEA 3: Referinte normative

Art. 5
Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:
a)Legea nr. 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c)Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d)Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e)Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f)Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g)Hotararea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
h)Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i)Hotararea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
j)Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k)Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
l)Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m)Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECTIUNEA 4: Termeni, definitii si abrevieri

Art. 6
(1)In sensul prezentei prescriptii tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.a) accident - evenimentul fortuit, care intrerupe functionarea normala a unei masini de ridicat, provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor sau mediul.
2.b) admiterea functionarii - acordul emis de catre RSVTI al unui detinator/utilizator pentru o instalatie/echipament, in cazurile prevazute in prescriptia tehnica aplicabila, in scopul atestarii faptului ca aceea/acel instalatie/echipament indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi utilizata/utilizat in conditii de siguranta;
3.c) analiza de risc - activitate ce se realizeaza respectand urmatoarele etape:
- etapa I: identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
- etapa II: analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sa se produca in general, aprecierea importantei lor si a probabilitatii aparitiei de efecte daunatoare;
- etapa III: evaluarea riscurilor.
4.d) autoritate competenta - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora.
5.e) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii a unei persoane fizice/juridice de a desfasura o activitate specifica.
6.f) autorizarea functionarii - acordul emis de ISCIR in scopul atestarii faptului ca o masina de ridicat indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi utilizata in conditii de siguranta.
7.g) cerinta - orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de munca negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine, considerate cerinte.
8.h) componenta de securitate - componenta care este introdusa pe piata de producator sau reprezentantul sau autorizat, pentru a indeplini o functie de securitate atunci cand este utilizata si a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in functionare a masinii de ridicat.
9.i) declaratie de conformitate - procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat declara ca masina de ridicat introdusa pe piata respecta toate cerintele esentiale de sanatate si securitate aplicabile acesteia.
10.j) deschidere - distanta pe orizontala intre axele sinelor cailor de rulare ale masinii de ridicat; distanta pe orizontala intre axul de rotire a platformei macaralei si verticala care trece prin axul carligului.
11.k) detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o masina de ridicat in exploatare.
12.l) dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - componenta sau echipament nefixat la masina de ridicat si care se afla intre masina si sarcina, sau pe sarcina, in scopul prinderii acesteia.
13.m) documentatie tehnica - totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate conform prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea in functiune, repararea, intretinerea si revizia masinilor de ridicat sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre persoanele juridice/fizice autorizate pentru efectuarea acestor activitati in vederea realizarii sarcinilor specifice ce le revin.
14.n) elevator pentru vehicule - masina de ridicat care serveste la ridicarea vehiculelor pe verticala si pe distante relativ mici.
15.o) expert ISCIR - persoana fizica autorizata de catre ISCIR, pe baza evaluarii capabilitatii si competentei sale, in scopul realizarii de sarcini specifice.
16.p) expertiza tehnica - investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui masini/echipament.
17.q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoana fizica angajata in cadrul ISCIR, care efectueaza verificari tehnice si alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
18.r) introducerea pe piata - actiunea de a face disponibila pentru prima data, contra cost sau gratuit, o masina de ridicat in vederea distribuirii si/sau utilizarii.
19.s) intretinere - totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea unei masini de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta.
20.t) macara - masina de ridicat compusa dintr-un schelet metalic de forma, constructie si dimensiuni variabile si din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea si deplasarea sarcinii.
21.u) masini de ridicat de tip special - masini de ridicat la care, constructiv, exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si pot lucra in regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platforma ridicatoare si altele asemenea.
22.v) mecanism de ridicat - masina de ridicat care serveste la deplasarea pe verticala a sarcinii.
23.w) montare - activitatea de imbinare a componentelor unei masini de ridicat conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia.
24.x) nacela - platforma autoridicatoare care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.
25.y) operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor - persoana fizica autorizata de ISCIR pentru supravegherea si verificarea tehnica a masinilor de ridicat care se supun prevederilor prescriptiilor tehnice.
26.z) persoana juridica - orice entitate constituita potrivit legii nationale precum si cele constituite in temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica.
27.aa) personal tehnic de specialitate - persoana angajata a persoanei juridice si desemnata prin decizie interna, atestata de catre ISCIR si nominalizata in autorizatia eliberata de catre ISCIR.
28.bb) platforma autoridicatoare - masina de ridicat destinata deplasarii pe verticala a persoanelor si/sau materialelor.
29.cc) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare.
30.dd) producator - persoana fizica sau juridica responsabila pentru proiectarea si/sau realizarea unei masini de ridicat, in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune in numele sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza, instaleaza, ambaleaza sau eticheteaza o masina de ridicat in vederea introducerii pe piata si/sau punerii in functiune sub nume propriu.
31.ee) punere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei masini de ridicat.
32.ff) regim de autorizare si verificare tehnica - totalitatea conditiilor, cerintelor, examinarilor, incercarilor si/sau evaluarilor la care este supusa, cu caracter obligatoriu, o masina de ridicat, pe parcursul realizarii si utilizarii, precum si deciziile luate in legatura cu aceasta, in scopul de a se asigura functionarea in conditii de siguranta, conform prescriptiilor tehnice.
33.gg) registru - orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, in format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific.
34.hh) reparare - ansamblu de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la o masina de ridicat, in scopul aducerii acesteia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in conditii de siguranta a acesteia, conform prescriptiei tehnice.
35.ii) repunerea in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei masini de ridicat, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei interventii de intretinere a acesteia, precum si ulterior montarii masinii de ridicat pe un alt amplasament, modificarii configuratiei sau montarii altor elemente purtatoare de sarcina, dupa caz, conform prescriptiei tehnice.
36.jj) revizie - activitatea, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiilor ce se executa asupra unei masini de ridicat in scopul reglarii sau inlocuirii pieselor si aparatelor inglobate in aceasta, conform prescriptiei tehnice.
37.kk) sarcina nominala - sarcina maxima pentru care a fost proiectata si construita masina de ridicat.
38.ll) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
39.mm) stivuitor - masina de ridicat destinata ridicarii, deplasarii si stivuirii sarcinilor.
40.nn) utilizator - persoana fizica sau juridica ce are in folosinta o masina de ridicat.
41.oo) verificare tehnica - totalitatea verificarilor si/sau incercarilor ce se realizeaza, in baza documentatiei tehnice aplicabile unei masini de ridicat si prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul evaluarii masurii in care masina de ridicat satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta.
(2)In continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:
a)ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
b)RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;
c)RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;
d)RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
e)RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare;
f)RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

CAPITOLUL II: MONTAREA MASINILOR DE RIDICAT

Art. 7
(1)In situatia in care nu se aduce atingere conditiilor de introducere pe piata si punere in functiune, stabilite prin reglementari tehnice ce transpun directive europene, masinile de ridicat care necesita sa fie montate inainte de utilizare, trebuie sa respecte prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2)Montarea masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza montarea masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.
(3)Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice sunt prevazute la capitolul XII.
(4)Pentru serviciile prestate, producatorul masinii de ridicat sau persoanele juridice autorizate pentru montarea masinilor de ridicat, dupa caz, trebuie sa emita o declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.
(5)Cerinta de autorizare pentru montare nu se aplica producatorilor care monteaza masini de ridicat fabricate de catre ei.
(6)Demontarea masinilor de ridicat se efectueaza, conform documentatiei tehnice, numai de producatorul acestora sau de persoane juridice autorizate pentru activitatea de montare masini de ridicat si numai la tipurile de masini de ridicat mentionate in autorizatie.
Art. 8
(1)Montarea masinilor de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP.
(2)Conditiile privind atestarea personalului tehnic de specialitate care efectueaza avizarea documentatiilor preliminare de montare a masinilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.
(3)Obligatiile si responsabilitatile personalului tehnic de specialitate care efectueaza avizarea documentatiilor preliminare de montare a masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
NOTA: In cazul in care pe parcursul lucrarilor de montare apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de montare acceptata de ISCIR, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.
(4)Pentru acceptarea lucrarilor de montare se procedeaza astfel:
a)inaintea inceperii lucrarilor de montare, persoana juridica montatoare, intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de montare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de montare, lucrarile de montare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de montare;
b)memoriul tehnic, vizat de catre detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de montare. In vederea acceptarii inceperii lucrarilor de montare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 2. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridica montatoare este obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
(5)Pe parcursul montarii masinilor de ridicat, se efectueaza verificarile stabilite prin memoriul tehnic prevazut la alin. (4) lit. a). In aceste situatii persoana juridica autorizata pentru aceste lucrari, prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie material atat pentru cele de baza cat si pentru cele de adaos, lista sudorilor autorizati, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine/rapoarte de laborator si altele asemenea); verificarile sunt finalizate cu incheierea de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
(6)Dupa finalizarea lucrarilor de montare a masinilor de ridicat se efectueaza urmatoarele:
a)verificarea documentatiei tehnice de montare care se depune la ISCIR si trebuie sa contina cel putin:
1.memoriu tehnic de montare;
2.certificate de inspectie ale materialelor intrebuintate pentru partile structurii portante sau care se asambleaza prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare, specifice instalatiei supuse montarii;
3.documentatiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive si aparate aferente masinilor de ridicat;
4.documentele privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de montare si in final a verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de montare;
5.documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor., unde este cazul;
6.documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate de catre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
7.procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii;
8.declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, intocmita de catre persoana juridica autorizata, conform modelului din anexa 1;
b)verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
(7)Efectuarea lucrarilor de montare se consemneaza in registrul de supraveghere a masinii de ridicat de catre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activitati, intocmit conform modelului din anexa 3.
(8)Pentru masinile de ridicat mentionate la art. 12 alin. (2) se procedeaza similar, admiterea functionarii fiind efectuata de catre RSVTI, care intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 4.

CAPITOLUL III: AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCTIONARII

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 9
Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la punerea in functiune si autorizarea/admiterea functionarii masinilor de ridicat.
Art. 10
Se admite autorizarea functionarii:
a)masinilor de ridicat noi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice si care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale ce transpun directivele europene aplicabile;
b)masinilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, care au functionat si:
1.provin din Uniunea Europeana:
1.1.I. care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite, prin directivele europene specifice;
1.2.II. care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;
2.provin din afara Uniunii Europene:
2.1.I. care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice.
Art. 11
(1)Verificarea tehnica in vederea acordarii autorizarii functionarii se efectueaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmatoarele masini de ridicat:
a)macaralele cu sarcina nominala Sn > 1 t;
b)stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare;
c)platformele ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
d)elevatoare pentru vehicule;
e)mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn > 1 t;
f)masini de ridicat de tip special.
(2)Masinile de ridicat mentionate la alin. (1), se inregistreaza in evidenta ISCIR.
Art. 12
(1)Admiterea functionarii (la prima punere in functiune si periodic in exploatare) a masinilor de ridicat mentionate la alin. (2) se face de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in conformitate cu prevederile prezentului capitol si ale capitolului V si se inregistreaza in evidenta acestuia.
(2)Admiterea functionarii (la prima punere in functiune si periodic in exploatare) se refera la urmatoarele masini de ridicat:
a)macaralele cu sarcina nominala Sn = 1 t si macaralele actionate manua;
b)stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual;
c)mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn = 1 t si mecanisme de ridicat actionate manua;
d)elevatoare pentru vehicule actionate manual;
e)platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
Art. 13
(1)Masinile de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1) nu pot fi utilizate fara obtinerea autorizarii functionarii din partea ISCIR.
(2)Masinile de ridicat mentionate la art. 12 alin. (2) de la lit. a) la lit. d) nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea RSVTI.
(3)Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati ce deservesc institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
(4)Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati destinate persoanelor fizice nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea unei persoanei juridice autorizate pentru lucrari de intretinere si revizie. Admiterea functionarii se face de catre RSL al persoanei juridice autorizate.

SECTIUNEA 2: Conditii privind autorizarea/admiterea functionarii

Art. 14
(1)Pentru obtinerea autorizarii functionarii masinii de ridicat, detinatorul/utilizatorul trebuie sa inainteze la ISCIR o cerere, insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
a)declaratia de conformitate tip CE, intocmita de producatorul masinii de ridicat sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz;
b)documentatia tehnica a masinii de ridicat, care trebuie sa contina, dupa caz, urmatoarele:
1.denumirea masinii de ridicat, asa cum este indicata pe aceasta;
2.o descriere generala a masinii de ridicat;
3.caracteristicile tehnice ale masinii de ridicat:
3.1.I. sarcina maxima de utilizare si, dupa caz, o copie a placii sau a tabelului cu sarcini;
3.2.II. reactiunile din reazeme sau incastrari si, dupa caz, caracteristicile cailor de rulare;
3.3.III. daca este necesar, definirea si mijloacele de instalare a contragreutatilor;
4.continutul carnetului de urmarire a masinii de ridicat, daca el nu este furnizat impreuna cu aceasta;
5.indrumari pentru utilizare, in special pentru a remedia insuficienta observarii directe a sarcinii de catre personalul de deservire a masinii de ridicat;
6.daca este necesar, un raport de incercari care prezinta incercarile statice si dinamice efectuate de catre sau pentru producator ori pentru reprezentantul sau autorizat;
7.instructiunile referitoare la punerea in functiune si utilizare a masinii de ridicat (inclusiv la prima punere in functiune. pentru masinile de ridicat care nu sunt asamblate la sediul producatorului in configuratia in care urmeaza a fi utilizate;
8.planurile, schemele, descrierile si explicatiile necesare pentru utilizarea, intretinerea si repararea masinii de ridicat, inclusiv pentru verificarea functionarii corecte a acesteia;
9.o descriere a postului (posturilor. de lucru susceptibil (susceptibile. sa fie ocupate de catre personalul de deservire a masinii de ridicat;
10.o descriere a utilizarii normale a masinii de ridicat;
11.avertismentele referitoare la contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat care, din experienta, pot sa existe;
12.instructiunile de instalare si montare, inclusiv planurile, schemele si mijloacele de fixare si descrierea sasiului sau a instalatiei pe care masina de ridicat urmeaza a fi montata si in vederea reducerii zgomotului si vibratiilor;
13.informatiile legate de riscurile reziduale care subzista in ciuda aplicarii de masuri de integrare a securitatii in proiectarea masinii de ridicat si daca au fost adoptate masuri de protectie si masuri de prevenire complementare;
14.instructiunile referitoare la instruirea personalul de deservire a masinii de ridicat precum si masurile de protectie care trebuie luate de catre utilizatori, inclusiv, dupa caz, echipamentul individual de protectie care trebuie prevazut;
15.caracteristicile esentiale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe masina;
16.conditiile in care masinile de ridicat indeplinesc cerinta de stabilitate in timpul utilizarii, transportului, asamblarii ori al dezasamblarii, daca acestea sunt scoase din functiune, sau in timpul verificarilor ori defectarilor previzibile;
17.instructiunile care permit garantarea faptului ca operatiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza in conditii de securitate, indicandu-se masa masinii de ridicat si a diferitelor sale parti componente, atunci cand acestea trebuie sa fie, in mod regulat, transportate separat;
18.modul de operare care trebuie urmat in cazul unui accident sau al unei defectari; in cazul in care exista probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea in conditii de securitate;
19.descrierea operatiilor de reglare si mentenanta care trebuie efectuate de catre utilizator, conditiilor de securitate, masurilor de protectie care trebuie sa fie luate pe durata acestor operatii si masurilor de prevenire care trebuie sa fie respectate; 20.specificatiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, daca acestea afecteaza sanatatea si securitatea personalul de deservire a masinii de ridicat.
NOTA: Pentru tipurile de masini de ridicat: elevatoare pentru vehicule si echipamente pentru ridicarea persoanelor si obiectelor, care prezinta un pericol de cadere pe verticala de la o inaltime mai mare de 3 m, este necesara evaluarea conformitatii de catre un organism notificat.
c)documentatia de montare, pentru masinile de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix:
1.documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP;
2.documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare si pentru sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea si amenajarea terenului cailor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
3.abaterile constatate prin masurare ale caii de rulare;
4.documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor., unde este cazul;
5.schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
6.proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridica autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
7.buletin de verificare a rezistentei prizei de punere la pamant;
8.buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
9.dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau solul poate prelua eforturile produse de masina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
10.declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, conform modelului din anexa 1;
d)raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat:
1.durata de functionare stabilita de producator, sau in lipsa acesteia;
2.durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004.
e)declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.
(2)Pentru nacelele suspendate in carligul macaralei, care ridica persoane la o inaltime mai mare de 3 m, detinatorul/utilizatorul trebuie sa prezinte si urmatoarele documente:
a)instructiuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format din macara si nacela;
b)o procedura care sa precizeze verificarile si incercarile tehnice ce trebuie efectuate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR la ansamblul format din macara si nacela;
c)o procedura de salvare in caz de urgenta a persoanelor din nacela ramase blocate la inaltime;
d)declaratia de conformitate, insotita de certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism de certificare pentru ansamblul format din macara si nacela;
e)o analiza de risc, efectuata de producatorul macaralei, din care sa rezulte compatibilitatea dintre macara si nacela.
Art. 15
Daca producatorul prevede utilizarea masinii de ridicat intr-un mediu potential exploziv, instructiunile acesteia trebuie sa prezinte toate informatiile necesare. In plus, aceasta informatie trebuie sa fie indicata pe masina de ridicat si pe componentele de securitate.
Art. 16
In vederea efectuarii verificarilor si incercarilor tehnice trebuie indeplinite, cel putin, urmatoarele conditii:
a)toate lucrarile de montare sa fie complet terminate;
b)constructia cailor de rulare, a cailor de circulatie in lungul caii de rulare si a scarilor de acces la cabina a personalului de deservire si la calea de rulare sa fie terminata;
c)elementele componente ale masinii de ridicat supuse frecarii sa fie gresate;
d)componentele de securitate, franele, elementele de prindere si legare a sarcinii, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere sa fie verificate si sa corespunda;
e)limitatoarele de sfarsit de cursa sa fie montate/reglate in conformitate cu documentatia tehnica de insotire;
f)masina de ridicat sa fie prevazuta cel putin cu urmatoarele:
1.inscriptionarea sarcinii maxime;
2.panouri de protectie montate;
3.indicatoare de securitate;
4.inscriptionari de avertizare afisate;
5.instructiuni de exploatare inclusiv masurile ce trebuie luate in caz de avarie, intreruperi si dereglari ale masinii de ridicat;
g)personalul de deservire si personalul auxiliar de deservire sa fie autorizat sau instruit, dupa caz;
h)masina de ridicat sa fie legata la pamant printr-o instalatie corespunzatoare.
Art. 17
Daca sunt indeplinite cerintele de la art. 14 pana la art. 16, masina de ridicat se supune urmatoarelor:
a)verificari tehnice:
1.verificarea montarii ansamblurilor si subansamblurilor masinii de ridicat conform prevederilor documentatiei tehnice de insotire si prezentei prescriptii tehnice;
2.verificarea imbinarilor nedemontabile ale structurii metalice;
3.verificarea integritatii si conformitatii constructive a structurii metalice;
4.verificarea amenajarilor care sa permita accesul personalului pentru efectuarea lucrarilor de reparare, intretinere si revizie;
5.verificarea respectarii gabaritelor de libera trecere si a spatiilor de siguranta prevazute;
6.verificarea echiparii instalatiei electrice cu dispozitive de protectie si cu inscriptionarile necesare;
7.verificarea verticalitatii turnului macaralei;
8.verificarea fixarii grinzilor cailor de rulare si a sistemului de sustinere a acestora;
9.verificarea fixarii masinii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10.verificarea masinii de ridicat pentru preintampinarea uzurii si pericolului de deraiere a ansamblului roti de rulare-cale de rulare;
11.verificarea existentei componentelor de securitate prevazute in documentatia tehnica;
b)incercari tehnice:
1.incercari in gol, care se efectueaza prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat, fara ca masina de ridicat sa fie incarcata cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate, cu exceptia limitatorului de sarcina si/sau de moment;
2.incercari in sarcina, care se efectueaza atat static cat si dinamic in conditiile stabilite de producator prin documentatia tehnica (numai dupa ce incercarile in gol au dat rezultate corespunzatoare), astfel:
2.1.I. incercarea statica se realizeaza cu sarcina de incercare ridicata la circa 100 mm de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de incercare trebuie sa tina seama de valorile coeficientului de incercare statica astfel incat sa se poata garanta un nivel adecvat de securitate; coeficientul de incercare statica este 1,25 pentru masinile de ridicat in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat. Nu se admite nicio deformatie remanenta a structurii portante a masinii de ridicat.
2.1.1.NOTE:
1)Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate metrologic.
2)La incercarea podurilor rulante, acestea trebuie sa se afle in dreptul stalpilor de sustinere a caii de rulare, iar sarcina trebuie sa fie pozitionata la mijlocul deschiderii podului.
3)La masinile de ridicat care au doua frane incercarea statica se efectueaza separat cu fiecare frana in parte.
4)La masinile de ridicat cu brat, incercarea statica se efectueaza atat la raza minima cat si la raza maxima, sarcina de incercare fiind sarcina maxima admisa pentru pozitiile respective.
5)Pentru masinile de ridicat, la care se poate modifica lungimea bratului sau inaltimea turnului, incercarea se efectueaza cu sarcina nominala mentionata in documentatia tehnica pentru varianta respectiva.
6)La macaralele deplasabile pe cai de rulare fara sine, inainte de efectuarea incercarilor statice se respecta urmatoarele:
a)pozitionarea pe o suprafata dura si orizontala cu abateri maxime de ±5%;
b)utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel incat rotile sa se elibereze de sarcina;
c)realizarea unei orizontalitati cu abateri maxime de ± 0,5%.
7)La macarale deplasabile pe cai de rulare cu sine, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala, cu urmatoarele precizari:
a)sageata elastica masurata trebuie sa se incadreze in limita admisa, conform documentatiei tehnice; in cazul in care nu se face o asemenea precizare in documentatia tehnica, masurarea sagetii nu este obligatorie;
b)la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care nu pot functiona simultan, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala numai pentru mecanismul principal;
c)la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care pot lucra simultan, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala prin suspendarea sarcinii in toate carligele sau in dispozitivele de prindere;
d)la macaralele care au grinzile principale rezemate in doua locuri si consola, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala atat la mijlocul deschiderii cat si in pozitia extrema a sarcinii pe consola.
2.2.II. incercarile dinamice se realizeaza cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu coeficientul de incercare dinamica numai daca masina de ridicat s-a comportat corespunzator la incercarea statica, masurarea sagetii si incercarea de etanseitate, dupa caz. Coeficientul de incercare dinamica este egal cu 1,1 in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat.
NOTA: Incercarea dinamica se efectueaza numai daca circuitul de comanda al masinii de ridicat permite mai multe miscari simultane in conditiile cele mai defavorabile.
3.incercari de stabilitate la macaralele cu brat - se efectueaza cu bratul asezat in pozitia cea mai defavorabila in ceea ce priveste stabilitatea macaralei. Incercarile se efectueaza prin deplasarea macaralei mai intai cu sarcina maxima admisibila pentru deschiderea minima a bratului si apoi cu sarcina maxima admisibila pentru deschiderea maxima a bratului;
4.incercari de etanseitate se efectueaza cu sarcina nominala, prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat. Dupa intreruperea actionarii, sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat si nu trebuie sa se constate scapari de fluid;
5.alte incercari se efectueaza numai daca sunt prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat.
Art. 18
Dupa efectuarea verificarilor si incercarilor tehnice prevazute la art. 17, producatorul sau persoana juridica autorizata care a efectuat montarea, mentioneaza rezultatele verificarilor si incercarilor in procesul-verbal cu probe de casa.

SECTIUNEA 3: Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii

Art. 19
Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii masinilor de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1) se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 20
La verificarea tehnica trebuie sa participe RSVTI al detinatorului/utilizatorului, personalul de deservire si personalul auxiliar de deservire al masinii de ridicat, dupa caz, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea masinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigura intretinerea si revizia masinii de ridicat si, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alta persoana implicata in montarea, intretinerea si revizia masinii de ridicat.
Art. 21
Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor in timpul verificarii tehnice trebuie sa fie autorizat sau instruit, dupa caz, pentru masina de ridicat respectiva.
Art. 22
(1)In vederea autorizarii functionarii masinii de ridicat, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza sau se asigura ca verificarile si incercarile prevazute la art. 17 sunt efectuate cu rezultate corespunzatoare.
(2)Verificarile si incercarile tehnice mentionate la art. 17 se fac in conditiile prevazute de prezenta prescriptie tehnica, daca nu este prevazut altfel de catre producatorul masinii de ridicat.

SECTIUNEA 4: Concluziile verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii

Art. 23
(1)Autorizarea functionarii masinii de ridicat se acorda numai dupa ce au fost efectuate activitatile prevazute la art. 22, iar rezultatele verificarilor tehnice sunt corespunzatoare, prin intocmirea unui proces-verbal de verificare tehnica, al carui model este prevazut in anexa 2, unde se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul).
(2)Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.
Art. 24
Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
Art. 25
In cazul in care intretinerea si revizia nu este asigurata de o persoana juridica autorizata nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
Art. 26
Termenul de valabilitate al autorizarii functionarii masinii de ridicat este de maxim 3 ani.
Art. 27
Acordarea autorizarii functionarii cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a masinii de ridicat este interzisa.
Art. 28
(1)Pentru fiecare masina de ridicat care a obtinut autorizarea functionarii se intocmeste o carte a masinii de ridicat, ce trebuie sa contina:
a)documentatia tehnica mentionata la art. 14 alin. (1) lit. b);
b)partea de evidenta a verificarilor, eliberata de ISCIR, care se compune din:
1.coperta fixa;
2.parte legata cu coperta ce contine informatii referitoare la amplasare si verificarile tehnice efectuate;
3.parte prevazuta cu sistem de atasare a documentelor si documentatiilor intocmite pe toata durata de utilizare a masinii de ridicat.
(2)Cartea masinii de ridicat se pastreaza de catre detinator/utilizator.
Art. 29
(1)Admiterea functionarii masinilor de ridicat prevazute la art. 12 alin. (2) se efectueaza in aceleasi conditii in care se efectueaza autorizarea functionarii.
(2)Procesul-verbal pentru admiterea functionarii masini de ridicat se intocmeste de catre RSVTI, conform modelului din anexa 4.

SECTIUNEA 5: Autorizarea/admiterea functionarii masinilor de ridicat care au suferit modificari importante

Art. 30
Masinile de ridicat care au suferit modificari importante menite sa le schimbe performantele initiale, scopul sau tipul prevazute de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat, se considera ca fiind masini de ridicat noi si trebuie sa respecte cerintele directivei europene aplicabile.
Art. 31
(1)Persoana juridica ce a efectuat modificari importante la o masina de ridicat isi asuma responsabilitatea privind indeplinirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinii de ridicat respective.
(2)Se admite punerea in functiune a masinilor de ridicat care au suferit modificari importante numai dupa obtinerea autorizarii/admiterii functionarii, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 32
(1)Autorizarea functionarii masinilor de ridicat care au suferit modificari importante se face de catre ISCIR, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2)Admiterea functionarii masinilor de ridicat care au suferit modificari importante se face de catre RSVTI, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

CAPITOLUL IV: UTILIZAREA/EXPLOATAREA MASINILOR DE RIDICAT

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 33
Pentru functionarea in conditii de siguranta, masinile de ridicat sunt supuse unui regim de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 34
(1)In vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind siguranta in functionare a masinilor de ridicat, detinatorii/utilizatorii trebuie sa asigure regimul de supraveghere prin RSVTI.
(2)Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 2: Supravegherea masinilor de ridicat

Art. 35
(1)Pentru fiecare masina de ridicat trebuie sa existe un registru de supraveghere sau carnet de urmarire cu evidenta functionarii, care trebuie pastrat in conditii bune la masina de ridicat.
(2)Inscrierile in registru sau carnet trebuie sa fie vizibile, lizibile si de nesters, nefiind permise corecturi sau stersaturi ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Art. 36
Registrul de supraveghere a masinii de ridicat se intocmeste conform modelului prezentat in anexa 3 si se vizeaza de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
Art. 37
In registru sau in carnet pot face inscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii responsabili ai detinatorului/utilizatorului (conducerea detinatorului/utilizatorului si persoanele insarcinate in scris de catre aceasta), precum si alte persoane din exploatare, conform atributiilor ce le revin prin instructiunile interne.

SECTIUNEA 3: Deservirea masinilor de ridicat si personalul de deservire

Art. 38
Deservirea masinilor de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice se realizeaza numai de personal de deservire autorizat sau instruit, dupa caz, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 39
Personalul de deservire autorizat pentru macarale, indiferent de pozitia postului de comanda se denumeste in continuare "macaragiu". Codul de semnalizare pentru macaragii este prezentat in anexa 5.
Art. 40
Personalul de deservire autorizat pentru stivuitoare se denumeste in continuare "stivuitorist".
Art. 41
Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, platforme autoridicatoare si elevatoare pentru vehicule, se denumeste in continuare "manevrant". Codul de semnalizare pentru manevranti este prezentat in anexa 5.
Art. 42
Personalul de deservire autorizat/instruit pentru masini de ridicat la care constructiv exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si poate lucra in regim permanent/nepermanent de macara deplasabila pe cai fara sine de rulare, stivuitor, platforma de ridicat deplasabila si altele asemenea, la care producatorul a furnizat declaratia de conformitate in acest sens, trebuie sa fie autorizat/instruit pentru fiecare regim de lucru al masinii de ridicat in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile, dupa caz.

SECTIUNEA 4: Legatori de sarcina

Art. 43
Legarea, prinderea si fixarea sarcinii la masinile de ridicat, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice se realizeaza numai de persoane instruite, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 44
Personalul auxiliar de deservire care realizeaza legarea, prinderea si fixarea sarcinii la carligul masinilor de ridicat, se denumeste in continuare "legator de sarcina".

CAPITOLUL V: VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA SI REPUNEREA IN FUNCTIUNE

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 45
(1)Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnica periodica si la repunerea in functiune a masinilor de ridicat.
(2)Toate constatarile referitoare la verificarea tehnica periodica si la repunerea in functiune a masinilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in procese-verbale de verificare tehnica. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnica sunt prevazute in anexele 2 si 4.
Art. 46
(1)Verificarile tehnice periodice in vederea acordarii autorizarii functionarii in continuare se efectueaza:
a)de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
1.macarale, cu sarcina nominala Sn > 50 t;
2.stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
3.platforme ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
4.elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn > 2,5 t;
5.mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
6.masini de ridicat de tip special;
b)de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI, dupa obtinerea imputernicirii scrise de la ISCIR, pentru:
1.macarale, cu sarcina nominala 1 t < Sn = 50 t;
2.stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn <= 5 t;
3.elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn <= 5 t;
4.mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn <= 5 t.
(2)Verificarile tehnice periodice in vederea admiterii functionarii in continuare se efectueaza de catre RSVTI pentru:
1.macarale cu sarcina nominala Sn = 1 t si macaralele actionate manal;
2.stivuitoare autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual;
3.elevatoare pentru vehicule actionate manual;
4.platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
(3)Daca rezultatele verificarii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice a masinii de ridicat si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns, se intocmeste un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelelor din anexele 2 si 4, prin care se acorda autorizarea functionarii, stabilindu-se si data (ziua, luna si anul) urmatoarei verificari tehnice periodice, care este de maxim 2 ani. Data urmatoarei verificari tehnice periodice se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica ale masinii de ridicat.
(4)Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea/admiterea functionarii in continuare.
(5)Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat-partea de exploatare, respectiv in evidenta detinatorului/utilizatorului.
Art. 47
Este interzisa utilizarea/exploatarea, mentinerea in functiune a masinii de ridicat cu termenul de valabilitate al autorizarii/admiterii functionarii depasit.

SECTIUNEA 2: Verificarea tehnica periodica

Art. 48
(1)Verificarea tehnica periodica se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz.
(2)La verificarile tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sa participe persoanele mentionate la art. 20.
Art. 49
Inaintea inceperii verificarii tehnice se verifica daca sunt indeplinite cerintele de la art. 16.
Art. 50
La verificarea tehnica periodica masina de ridicat este supusa la verificarile si incercarile de la art. 17. Incercarea statica se efectueaza cu sarcina nominala marita cu 10%.
Art. 51
(1)Daca rezultatele verificarii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice a masinii de ridicat si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmesc un proces-verbal de verificare tehnica prin care se acorda autorizarea functionarii in continuare, stabilindu-se data (ziua, luna si anul) efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.
(2)Daca verificarea tehnica periodica se efectueaza de catre RSVTI, acesta trebuie sa transmita la ISCIR, in termen de 15 zile, o copie dupa procesul-verbal de verificare tehnica in vederea admiterii functionarii masinii de ridicat.
(3)Procesele-verbale de verificare tehnica intocmite de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI sunt conform modelelor din anexele 2 si 4.
(4)Data urmatoarei verificari tehnice periodice se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica ale masinii de ridicat.
Art. 52
(1)Nu se acorda autorizarea functionarii in continuare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a masinii de ridicat.
(2)Daca neacordarea autorizarii functionarii este cauzata de o deficienta care afecteaza stabilitatea masinii de ridicat, pe langa oprirea din functionare, detinatorul/utilizatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru evitarea tuturor pericolelor ce decurg din aceasta lipsa de stabilitate a masinii de ridicat.
Art. 53
Daca la verificarile tehnice periodice se constata defectiuni vizibile care reduc siguranta in functionare a masinii de ridicat, in functie de natura, marimea, tipul defectului, vechimea in serviciu a masinii de ridicat sau conditiile de exploatare a acesteia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinari/investigatii cu caracter tehnic, in vederea evaluarii tehnice a masinii de ridicat si stabilirii conditiilor in care poate functiona masina de ridicat in conditii de siguranta.
Art. 54
(1)Neconformitatile mentionate in procesul-verbal de verificare tehnica trebuie sa fie inlaturate in termenele stabilite.
(2)Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal de verificare tehnica atrage dupa sine retragerea autorizarii/admiterii functionarii.
Art. 55
Cu ocazia verificarii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifica daca registrul de supraveghere este completat corect si tinut la zi si daca intretinerea si revizia masinii de ridicat se efectueaza planificat, in conditii corespunzatoare, de catre persoane juridice autorizate si se asigura functionarea acesteia in conditii de siguranta.

SECTIUNEA 3: Verificarea tehnica la repunerea in functiune

Art. 56
Masinile de ridicat care detin autorizarea functionarii sunt supuse unor verificari tehnice pentru repunerea in functiune, inainte de termenul stabilit pentru verificarea tehnica periodica, in urmatoarele cazuri:
a)daca masina de ridicat se monteaza pe un alt amplasament fix;
b)daca se aduc modificari ale configuratiei la masina de ridicat cum ar fi: modificarea lungimii bratului, modificarea inaltimii turnului si altele, conform instructiunilor din documentatia tehnica data de producator sau instructiunilor din documentatia tehnica de montare;
c)daca se ataseaza masinii de ridicat alte dispozitive de prindere specifice, conform instructiunilor din documentatia tehnica data de producator;
d)daca masina de ridicat a suferit modificari fata de documentatia tehnica data de producator si/sau documentatia tehnica de montare, ulterior unei actiuni de reparare, dar care nu au dus la modificarea performantelor initiale, a scopului sau a tipului acesteia.
Art. 57
Verificarea tehnica pentru repunerea in functiune a masinii de ridicat, se efectueaza, dupa caz, de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de RSVTI al detinatorului/utilizatorului cu imputernicire scrisa din partea ISCIR, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.
Art. 58
Pentru repunerea in functiune in vederea obtinerii autorizarii functionarii masinilor de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1), detinatorul/utilizatorul trebuie sa solicite, in scris, la ISCIR efectuarea verificarilor tehnice.

CAPITOLUL VI: INTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA MASINILOR DE RIDICAT

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 59
(1)Pentru utilizarea/exploatarea in conditii de siguranta a masinilor de ridicat, care fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe intreaga durata de viata fizica a acestora este necesara efectuarea unor lucrari de prevenire si de inlaturare a uzurilor si defectiunilor tehnice in scopul mentinerii performantelor initiale prevazute de producator asigurandu-se functionarea conform documentatiei tehnice si prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2)Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat.
Art. 60
(1)Intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat se face cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice si a celorlalte acte normative aplicabile.
(2)Intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.
(3)Autorizarea pentru lucrari de reparare nu este necesara atunci cand acestea se efectueaza de catre producatorul masinii de ridicat.
(4)Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
(5)Toate constatarile referitoare la repararea masinilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI intr-un proces-verbal de verificare tehnica.
Art. 61
(1)Persoana juridica care realizeaza intretinerea si revizia si/sau repararea raspunde de calitatea lucrarilor efectuate conform instructiunilor elaborate de producatorul masinii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si ale legislatiei aplicabile.
(2)Pentru lucrarile de reparare producatorul sau persoana juridica autorizata trebuie sa emita o declaratie conform modelului din anexa 1.

SECTIUNEA 2: Intretinerea si revizia

Art. 62
Efectuarea lucrarilor de intretinere si revizie se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta a lucrarilor de intretinere si revizie, al carui model este prevazut in anexa 6 si de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in registrul de supraveghere al masinii de ridicat, al carui model este prevazut in anexa 3.
Art. 63
(1)Intretinerea si revizia se executa, planificat, conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari, in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2)Intretinerea cuprinde cel putin urmatoarele operatiuni:
a)curatarea masinii de ridicat;
b)verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
c)ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
d)verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;
e)verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
f)verificarea functionarii mecanismelor masinii de ridicat;
g)verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
h)strangerea si verificarea elementelor de imbinare si a articulatiilor;
i)verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
j)verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare;
k)verificarea rezistentei de izolatie si a rezistentei prizei de legare la pamant a echipamentelor electrice;
l)verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
m)verificarea starii cailor de rulare si a rotilor de rulare;
n)verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice;
(3)Prin revizie se asigura reglarea sau inlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor inglobate in masina de ridicat in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

SECTIUNEA 3: Repararea

Art. 64
(1)Repararea se executa conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat, conform instructiunilor din documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, conform documentatiei tehnice de reparare preliminara, dupa caz si ori de cate ori se constata o defectiune.
(2)Prin reparare se asigura inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la o masina de ridicat in scopul aducerii acesteia la performantele initiale prevazute de producator in documentatia tehnica asigurandu-se functionarea in conditii de siguranta a acesteia conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 65
Componentele de uzura se inlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin instructiunile date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau prin instructiunile date in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzura din momentul inlocuirii.
Art. 66
Componentele de securitate defecte se inlocuiesc cu altele noi de aceeasi tipo-dimensiune, cu prezentarea declaratiei de conformitate a producatorului acestora.
Art. 67
(1)Repararea masinilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre RADTP.
(2)Conditiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.
(3)Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
(4)La repararea masinii de ridicat se au in vedere cerintele reglementarilor tehnice aplicabile acesteia.
NOTA: In cazul in care pe parcursul lucrarilor de reparare apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de reparare acceptata de ISCIR, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art. 68
Lucrarile de reparare care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al detinatorului/utilizatorului si a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare, sunt urmatoarele:
a)inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
b)transformarea de principiu a modului de actionare a masinilor de ridicat ca de exemplu de la actionare electrica la actionare hidraulica si altele asemanatoare;
c)inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
d)modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;
e)inlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f)inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale masinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
g)inlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.
Art. 69
(1)Documentatia tehnica preliminara de reparare a masinii de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a)desenul de ansamblu (unde este cazul);
b)breviarul de calcul de rezistenta al elementelor portante;
c)documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat ce urmeaza sa se inlocuiasca, dupa caz;
d)planul de verificari si incercari care se efectueaza pe parcursul lucrarilor de reparare;
e)conditiile tehnice de incercari pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
(2)In cazul in care pe parcursul efectuarii lucrarilor de reparare apar si alte neconformitati care nu au fost tratate in documentatia tehnica preliminara de reparare, aceasta se completeaza cu partea aferenta tratarii acestor neconformitati.
(3)Rezultatele verificarii tehnice dupa reparare, precum si data (ziua, luna si anul) urmatoarei verificari tehnice periodice se consemneaza intr-un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelului din anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.
(4)Lucrarile de reparare, planificate sau neplanificate, altele decat cele mentionate la art. 68 efectuate masinilor de ridicat, fara modificarea performantelor initiale prevazute de producator in documentatia tehnica, scopului sau tipului acestora se verifica de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului impreuna cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare. Rezultatele verificarii tehnice dupa lucrarile de reparare, se consemneaza intr-un proces-verbal de verificare tehnica intocmit de catre RSVTI, conform modelului din anexa 4, iar data urmatoarei verificari este cea stabilita la ultima verificare tehnica periodica, efectuata de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.
Art. 70
Daca prin lucrarile de reparare efectuate s-au modificat performantele initiale ale masinii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplica prevederile prezentei prescriptii tehnice, de la art. 30 la art. 32.

SECTIUNEA 4: Etapele lucrarilor de reparare

Art. 71
(1)Inaintea inceperii lucrarilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmeste procesul-verbal de constatare in vederea introducerii in reparare.
(2)Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de constatare.
Art. 72
Acceptarea lucrarilor de reparare:
a)inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de reparare, lucrarile de reparare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de reparare, daca este cazul;
b)memoriul tehnic, vizat de detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de reparare;
c)ISCIR analizeaza documentele inaintate de persoana juridica reparatoare si intocmeste procesul-verbal de acceptare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare, in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, fara procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
Art. 73
Pe parcursul reparatiei se efectueaza verificari daca acestea sunt prevazute in solicitarea ISCIR ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control si altele asemenea); verificarile se finalizeaza cu incheierea unui proces-verbal de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 74
Dupa finalizarea lucrarilor de reparare se efectueaza urmatoarele verificari:
a)verificarea documentatiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR in raza careia se afla masina de ridicat, cu cel putin 15 zile inaintea datei propuse pentru efectuarea verificarii tehnice; documentatia tehnica de reparare cuprinde cel putin:
1.memoriu tehnic de reparare;
2.documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat care au fost inlocuite;
3.documente privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de reparare si in final a verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de reparare;
4.documente privind calitatea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
5.documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor nedistructive/distructive efectuate de catre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
6.procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca instalatia poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii in continuare;
7.declaratia pentru lucrarile de reparare efectuate, intocmita conform modelului din anexa 1;
b)verificarile si incercarile mentionate la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.
Art. 75
(1)Verificarile tehnice dupa reparare a masinii de ridicat se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2)In procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor tehnice efectuate dupa reparare in vederea repunerii in functiune se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice (ziua, luna si anul), cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 76
Lucrarile de reparare efectuate se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta al lucrarilor de reparare, al carui model este prevazut in anexa 6 si de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in registrul de supraveghere al masinii de ridicat, al carui model este prevazut in anexa 3.

CAPITOLUL VII: VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC A MASINILOR DE RIDICAT

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 77
(1)Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila. Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice sunt prevazute la capitolul XII din prezenta prescriptie tehnica.
(2)Cerinta de autorizare pentru verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic nu se aplica producatorilor, pentru masinile de ridicat fabricate de acestia.
Art. 78
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a masinilor de ridicat.
Art. 79
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in urmatoarele cazuri:
a)daca la masina de ridicat s-au produs avarii si/sau accidente;
b)daca in urma verificarilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se obtin rezultate necorespunzatoare, care pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a masinii de ridicat;
c)atunci cand masina de ridicat urmeaza sa fie repusa in functiune dupa o perioada de timp in care a fost oprita, fara sa fie conservata in mod corespunzator (conform instructiunilor de utilizare/exploatare si unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia in functiune ar putea periclita siguranta in functionare;
d)la sfarsitul duratei de viata a masinii de ridicat, atunci cand aceasta este stabilita prin documentatia tehnica;
e)la expirarea duratei normale de functionare prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci cand prin documentatia tehnica nu este prevazuta durata de viata a masinii de ridicat;
f)atunci cand documentatia tehnica a masinii de ridicat lipseste sau este incompleta;
g)atunci cand la masina de ridicat aflata in exploatare se constata coroziune si/sau deformatii la structura metalica portanta, care ar putea periclita functionarea in conditii de siguranta;
h)dupa un seism major sau atunci cand zona in care este montata masina de ridicat a suferit o actiune susceptibila sa-i afecteze structura sau stabilitatea.

SECTIUNEA 2: Conditii privind efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic

Art. 80
(1)Persoana juridica autorizata de catre ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic intocmeste un program de investigatii/examinari care cuprinde cel putin urmatoarele:
a)descrierea masinii de ridicat din punct de vedere constructiv si al parametrilor de functionare si, dupa caz, desenul tip de ansamblu;
b)prezentarea eventualelor actiuni de montare/reparare la care a fost supusa masina de ridicat in timpul perioadei de functionare;
c)planuri care cuprind examinarile, verificarile si incercarile care se propun a fi efectuate la masina de ridicat; se intocmesc schite care cuprind, dupa caz, pozitionarea exacta a punctelor si locurilor unde urmeaza sa se efectueze examinari vizuale si/sau nedistructive, masurari de grosimi si altele asemenea, si a zonelor din care urmeaza sa fie prelevate epruvete pentru incercari distructive;
d)mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si incercarilor care se propun a fi efectuate la masina de ridicat, precum si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.
(2)Programul de investigatii/examinari trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.
Art. 81
Programul avizat se inainteaza la ISCIR pentru acceptare.
Art. 82
In cazul intocmirii programului conform art. 80, ISCIR transmite acceptul efectuarii programului, cu sau fara completari.
Art. 83
(1)Programul acceptat de ISCIR, se efectueaza sub supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
(2)Examinarile nedistructive/distructive se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 84
(1)ISCIR poate solicita ca anumite examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic are obligatia sa solicite, cu cel putin 5 zile inainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(2)Reprezentantul persoanei juridice autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic participa la toate examinarile, verificarile si incercarile prevazute in programul acceptat de ISCIR.
Art. 85
(1)Pe baza rezultatelor obtinute in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate, persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic intocmeste raportul tehnic, care contine concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a masinii de ridicat.
(2)Raportul tehnic trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3)Raportul tehnic impreuna cu buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute, breviarul de calcul de rezistenta si procesele-verbale intocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dupa caz), intocmit ca urmare a examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului acceptat, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art. 86
(1)Dupa acceptarea de catre ISCIR a raportului tehnic, detinatorul/utilizatorul trebuie sa respecte concluziile mentionate in raportul tehnic intocmit de persoana juridica autorizata de ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
(2)In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare detinatorul/utilizatorul solicita la ISCIR efectuarea examinarilor si verificarilor in vederea obtinerii autorizarii functionarii masinii de ridicat conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(3)Daca in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor lucrari de reparare la masina de ridicat, acestea trebuie sa fie efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, iar verificarile tehnice in vederea obtinerii autorizarii functionarii se efectueaza ulterior.
Art. 87
Documentatia tehnica acceptata de ISCIR (programul de investigatii/examinari, raportul tehnic si documentele aferente acestuia) trebuie sa fie atasata la cartea masinii de ridicat - partea de exploatare, urmand a fi prezentata inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci cand se solicita efectuarea verificarilor tehnice in vederea repunerii in functiune.

CAPITOLUL VIII: TIMBRAREA SI RETIMBRAREA

Art. 88
(1)Masinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare fara placa de timbru, se timbreaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2)Aplicarea placii de timbru la masinile de ridicat aflate in functionare se poate face in urmatoarele situatii:
a)atunci cand aceasta lipseste, este deteriorata sau este ilizibila;
b)atunci cand se modifica parametrii de functionare ai masinii de ridicat in urma repararii sau a efectuarii unor investigatii/examinari cu caracter tehnic.
Art. 89
(1)Pentru masinile de ridicat aflate in functionare, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata, aceasta se poate reconstitui de catre persoana juridica detinatoare, in baza documentatiei existente (din care sa rezulte parametrii de functionare, numar/an de fabricatie, producator).
(2)Placa de timbru trebuie sa fie conform documentatiei tehnice de insotire si trebuie sa fie aplicata de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului care trebuie sa intocmeasca un proces-verbal in cartea masinii de ridicat. Datele care trebuie sa fie inscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentatiei tehnice existente a masinii de ridicat.
Art. 90
(1)Pentru masinile de ridicat neautorizate, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata si la care se solicita autorizarea functionarii, aplicarea placii de timbru se face in urma efectuarii unor investigatii/examinari cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2)Placa de timbru este aplicata de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
Art. 91
In cazul modificarii parametrilor de functionare ai masinii de ridicat, ca urmare a efectuarii unor investigatii/examinari cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se efectueaza retimbrarea conform art. 90 alin. (2).

CAPITOLUL IX: AVARII SI ACCIDENTE

Art. 92
In cazul avariilor care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii de nesiguranta a unei masini de ridicat, precum si in cazurile de accidente provocate la masina de ridicat, persoana fizica sau juridica care detine/utilizeaza masina de ridicat are obligatia de a opri din functionare masina de ridicat si de a anunta de indata ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceasta ocazie se anunta cel putin urmatoarele date: numele si prenumele si functia persoanei care anunta, modul in care poate fi contactat in vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora si locul producerii avariei/accidentului, tipul masinii de ridicat, urmarile avariei/accidentului.
Art. 93
Persoana fizica sau juridica care detine/utilizeaza masina de ridicat care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urmatoarele obligatii de indeplinit, prin RSVTI:
a)sa ia masurile necesare pentru ca starea de fapt produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu exceptia cazului in care situatia respectiva ar constitui un pericol pentru viata si sanatatea persoanelor;
b)sa ia toate masurile de asigurare a conditiilor de securitate;
c)sa izoleze pe cat posibil zona de lucru a masinii de ridicat avariate sau la care s-a produs accidentul;
d)sa intocmeasca un raport cu situatia tehnica a masinii de ridicat imediat dupa avarie/accident, care include si fotografii ale masinii de ridicat avariate, precum si interventiile efectuate pana la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR; e)sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea functionarii masinii de ridicat (cartea ISCIR) precum si raportul de mai sus in cazurile justificate.
Art. 94
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR intocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului si de oprire din functiune a masinii de ridicat.
Art. 95
(1)Masina de ridicat care a suferit avarii in urma carora s-a determinat oprirea din functionare, trebuie sa fie supusa unor investigatii/examinari cu caracter tehnic (in vederea evaluarii starii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si ale prescriptiilor tehnice aplicabile.
(2)Investigatiile/examinarile cu caracter tehnic nu sunt necesare in masura in care persoana fizica sau juridica detinatoare/utilizatoare renunta la utilizarea masinii de ridicat avariate si decide scoaterea din uz si casarea acesteia.
Art. 96
Expertizele in caz de avarii sau accidente la masini de ridicat se realizeaza de catre expertii ISCIR.

CAPITOLUL X: SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA

Art. 97
(1)Scoaterea din uz a masinilor de ridicat se face de catre detinator.
(2)Oprirea din functionare si conservarea masinii de ridicat nu inseamna scoatere din uz.
Art. 98
Masinile de ridicat scoase din uz sunt casate prin grija detinatorului.
Art. 99
Operatia de casare a masinii de ridicat se confirma printr-un proces-verbal intocmit de catre RSVTI al detinatorului si semnat de catre reprezentantul conducerii detinatorului.
Art. 100
Procesul-verbal incheiat se ataseaza la cartea masinii de ridicat si ramane in arhiva detinatorului.
Art. 101
(1)Detinatorul comunica, in scris, scoaterea din uz si casarea masinii de ridicat la ISCIR, in vederea scoaterii din evidenta proprie a acestuia.
(2)Comunicarea se transmite la ISCIR in termen de 15 zile de la intocmirea procesului-verbal mentionat la art. 99.
Art. 102
Nu se admite utilizarea masinilor de ridicat scoase din uz si casate.

CAPITOLUL XI: ATESTARI SI AUTORIZARI

Art. 103
(1)ISCIR atesta persoanele fizice pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare.
(2)ISCIR autorizeaza persoanele juridice pentru urmatoarele activitati:
a)montarea masinilor de ridicat;
b)repararea masinilor de ridicat;
c)intretinerea si revizia masinilor de ridicat;
d)verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
(3)ISCIR autorizeaza urmatoarele persoane fizice:
a)RSVTI;
b)macaragii;
c)stivuitoristi.
Art. 104
Detinatorul/utilizatorul, prin RSVTI, accepta personalul auxiliar de deservire, conform prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 105
Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitatile prevazute la art. 103, precum si conditiile si documentatia necesara in vederea atestarii/autorizarii sunt prevazute in prescriptia tehnica aplicabila si celelalte reglementari aplicabile.
Art. 106
Obtinerea autorizatiei emise de ISCIR nu absolva persoana fizica sau juridica de obligatia obtinerii tuturor celorlalte autorizatii reglementate de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL XII: OBLIGATII SI RESPONSABILITATI

SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 107
Persoanele fizice sau juridice autorizate, detinatorii/utilizatorii masinilor de ridicat trebuie sa respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, masinilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

SECTIUNEA 2: Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor

Art. 108
(1)Detinatorul/utilizatorul masinilor de ridicat are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa solicite si sa obtina autorizarea functionarii sau reautorizarea;
b)sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
c)sa interzica functionarea masinii de ridicat fara autorizarea functionarii sau cu scadenta de verificare tehnica periodica depasita;
d)sa indeplineasca la termenele prevazute masurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, prin procesul-verbal de verificare tehnica;
e)sa ia masurile necesare astfel ca intretinerea si reviziile planificate sa fie realizate conform instructiunilor producatorului;
f)sa prezinte documente din care sa reiasa ca montarea si repararea la masinile de ridicat detinute si aflate in exploatare sunt realizate de o persoana juridica autorizata;
g)sa asigure accesul neconditionat al persoanei care efectueaza verificarea tehnica la masina de ridicat si la toate elementele constructive ale acesteia;
h)sa interzica montarea pe masina de ridicat a altor instalatii care nu au legatura cu aceasta;
i)sa interzica alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a masinii de ridicat;
j)sa interzica utilizarea masinilor de ridicat la care nu este asigurata intretinerea si revizia de catre o persoana juridica autorizata;
k)raspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea masinilor de ridicat fara autorizarea functionarii sau prin utilizarea necorespunzatoare a acestora;
l)raspunde de utilizarea elementelor de legare si dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii in conformitate cu instructiunile de utilizare, montare, intretinere si revizie, in limitele stabilite de producatorul acestora, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si legislatiei aplicabile;
m)sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSVTI precum si personalul de deservire a masinilor de ridicat sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute.
(2)Pentru nacelele suspendate in carligul macaralei, care ridica persoane la o inaltime mai mare de 3 m, detinatorul/utilizatorul are si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa solicite la ISCIR autorizarea functionarii ansamblului format din macara si nacela;
b)sa desemneze pe RSVTI sa indeplineasca functia de coordonator de securitate pe toata durata functionarii ansamblului format din macara si nacela;
c)sa utilizeze doar macaragii autorizati, conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
d)sa instruiasca macaragii si coordonatorul de securitate;
e)sa asigure mijloace de comunicatie radio intre macaragii si coordonatorul de securitate.
Art. 109
In cazul transferului dreptului de proprietate, fostul detinator/utilizator are obligatia sa instiinteze, in scris, in termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenta a masinii de ridicat.
Art. 110
In cazul transferului dreptului de proprietate, noul detinator/utilizator are obligatia sa instiinteze, in scris, in termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea in evidenta a masinii de ridicat.
Art. 111
Sa comunice la ISCIR, in scris, in termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.

SECTIUNEA 3: Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

Art. 112
Obligatiile si responsabilitatile persoanei fizice atestate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare:
a)sa cunoasca actele normative in vigoare, prescriptiile tehnice si standardele aplicabile;
b)sa verifice daca au fost adoptate solutii de montare/reparare care sa permita functionarea masinilor de ridicat in conditii de siguranta;
c)sa verifice daca au fost prevazute in documentatia tehnica, verificarile si incercarile ce trebuie sa fie efectuate de montatori/reparatori la locul de functionare, in concordanta cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
d)sa avizeze documentatiile tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu si breviarele de calcul (unde este cazul);
e)sa urmareasca existenta in documentatiile avizate a precizarilor legate de standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;
f)sa tina evidenta documentatiilor tehnice pe care le verifica si le avizeaza conform in registrul al carui model este prezentat in anexa 7;
g)sa puna la dispozitia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei detinute;
h)sa participe la instructajele profesionale si examinarile organizate de ISCIR, cand este cazul;
i)sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice, prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:
 
Numele si prenumele:
ATESTAT RADTP IR ................
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *)
Data:                                                                                                                                                         Semnatura:
 
*)Se mentioneaza indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
Art. 113
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea verificarilor si incercarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la masini de ridicat:
a)sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute;
b)sa intocmeasca programul de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
c)sa intocmeasca rapoartele tehnice in urma efectuarii de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
d)sa aiba dotarile tehnice specifice domeniului de autorizare;
e)sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate;
f)sa comunice in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sa asigure ca personalul nou propus incepe activitatea specifica numai dupa autorizarea acestuia de ISCIR;
g)sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescriptii tehnice si instructiunilor specifice ale producatorului masinii de ridicat (unde este cazul);
h)la cerere, sa puna la dispozitia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei detinute, solicitate de catre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art. 114
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice nominalizate in cadrul autorizatiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic:
a)sa cunoasca actele normative in vigoare, prescriptiile tehnice si standardele specifice;
b)sa adopte solutii tehnice care sa permita functionarea masinilor de ridicat in conditii de siguranta;
c)sa prevada in documentatia investigatiilor/examinarilor cu caracter tehnic verificarile si incercarile ce trebuie sa fie efectuate in concordanta cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
d)sa estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la masinile de ridicat pentru care au fost efectuate verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la expirarea duratei de viata sau a duratei normale de utilizare;
e)sa avizeze documentatiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu si breviarele de calcul (unde este cazul);
f)sa urmareasca existenta in documentatiile avizate a precizarilor legate de standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;
g)sa tina evidenta documentatiilor tehnice pe care le verifica si le avizeaza, intr-un registru, conform modelului din anexa 8;
h)la cerere, sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei detinute;
i)sa participe la instructaje profesionale si la examinarile organizate de ISCIR (cand este cazul);
j)sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:
 
*)
Numele si prenumele:
ATESTAT RADTE IR ................
AVIZAT CORESPUNDE: **)
Data:                                                                                                                                                         Semnatura:
 
 *)Se inscrie denumirea persoanei juridice.
**)Se mentioneaza indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
Art. 115
Persoanele juridice autorizate pentru montare/reparare au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa intocmeasca si sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate, conform modelului din anexa 6;
b)sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSL si RTS sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute;
c)sa comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sa asigure ca personalul nou propus efectueaza activitatile specifice numai dupa nominalizarea acestuia de catre ISCIR;
d)sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescriptiei tehnice si instructiunilor specifice ale producatorului masinii de ridicat (unde este cazul);
e)sa execute lucrarile de montare/reparare in conformitate cu documentatiile tehnice preliminare avizate de RADTP;
f)sa supuna avizarii RADTP documentatiile tehnice de montare/reparare, in cazul in care, pe parcursul montarii/repararii apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara avizata;
g)sa puna la dispozitia detinatorului/utilizatorului documentatia tehnica de reparare;
h)sa pregateasca masina de ridicat, in mod corespunzator, in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
i)sa puna la dispozitie personalul si utilajele necesare verificarii masinii de ridicat;
j)sa emita la finalizarea lucrarilor o declaratie conform anexei 1.
Art. 116
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice autorizate pentru intretinere si revizie:
a)sa intocmeasca si sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate, conform modelului din anexa 6;
b)sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSL sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute;
c)sa comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sa asigure ca personalul nou propus efectueaza activitatile specifice numai dupa nominalizarea acestuia de ISCIR;
d)sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescriptii tehnice si instructiunilor specifice ale producatorului masinii de ridicat;
e)sa emita la finalizarea lucrarilor de revizie o declaratie conform anexei 1.
Art. 117
Obligatiile si responsabilitatile responsabilului cu supravegherea lucrarilor (RSL):
a)sa cunoasca legislatia in domeniu, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile;
b)sa mentioneze in documentatiile intocmite precizarile legate de standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;
c)sa completeze la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate;
d)sa verifice periodic, cel putin o data pe an, pregatirea tehnica a personalului de montare/reparare/intretinere si revizie, consemnand rezultatele intr-un proces-verbal;
e)sa urmareasca executia pe faze de lucru a lucrarilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare si sa supuna la incercari masinile respective;
f)sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucrarile efectuate sub aspectul respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
g)sa participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h)sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice, prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:
 
*)
Numele si prenumele:
RSL IR ................
Data:                                                                                                                                                         Semnatura:
 
*)Se inscrie denumirea persoanei juridice.
Art. 118
RTS are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice, standardele si alte acte normative aplicabile;
b)sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a elementelor sudate este in concordanta cu procedura de sudare aprobata;
c)sa verifice documentatia tehnica preliminara de montare si/sau reparare inainte de lansarea acestuia in executie, astfel incat solutiile adoptate sa asigure conditii optime de sudare si verificare;
d)sa asigure alegerea corecta a materialelor de adaos, functie de materialele de baza utilizate, in conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel incat prin conditiile tehnologice impuse sa se realizeze o imbinare sudata corecta a masinii;
e)sa verifice calitatea materialelor de adaos si sa admita introducerea in executie numai a materialelor de adaos prevazute in proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
f)sa ia masurile necesare ca la repararea elementelor masinilor sa se foloseasca numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g)sa supravegheze ca materialele de baza introduse in executie sa fie conforme cu documentatia tehnica preliminara de montare/reparare;
h)sa urmareasca efectuarea verificarii calitatii imbinarilor sudate pe fluxul tehnologic de executie, sa verifice rezultatele obtinute si sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataseaza la documentatia tehnica;
i)sa participe la analiza si stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii si sa ia masuri corespunzatoare pentru remedierea si evitarea acestora in viitor;
j)sa verifice, atunci cand este cazul, daca in cazul sudorilor certificati, conditiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, in caz contrar procedand conform Legii 64/2008 art. 13 alin. (2);
k)sa participe la intrunirile si instructajele organizate de ISCIR;
l)sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:
 
*)
Numele si prenumele:
RTS
Data:                                                                                                                                                        Semnatura:
 
*)Se inscrie denumirea persoanei juridice.

SECTIUNEA 4: Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire si ale personalului auxiliar de deservire

Art. 119
Macaragiul are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa asigure exploatarea macaralei in conformitate cu instructiunile producatorului;
b)sa cunoasca macaraua pe care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea acesteia, pe care sa le aplice intocmai;
c)sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare;
d)sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista persoane pe macara; in cazul in care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrari de reparare, intretinere si revizie, manevrele se executa sub directa supraveghere a RSL;
e)sa ia in primire si sa predea macaraua prin consemnare in registrul de supraveghere; daca macaraua prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, macaragiul o opreste din functiune si anunta seful punctului de lucru si seful ierarhic;
f)sa aprinda luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea masini) in caz de vizibilitate redusa, precum si noaptea;
g)sa participe la lucrarile de reparare, intretinere si revizie, precum si la toate verificarile tehnice care se efectueaza la macaraua pe care o manevreaza;
h)sa interzica accesul persoanelor straine in cabina de comanda sau pe macara;
i)sa consemneze in registrul de supraveghere a macaralei toate observatiile privind deficientele in functionare ale acesteia;
j)sa nu actioneze macaraua atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.
Art. 120
Responsabilitatile macaragiului inainte de inceperea lucrului sunt urmatoarele:
a)sa verifice ca linia principala de alimentare se afla sub tensiune; in caz ca intreruptorul general este deconectat si asigurat cu un lacat sau cu o inscriptionare avertizoare, macaragiului nu-i este permis sa-l conecteze fara acordul RSVTI sau al sefului punctului de lucru si fara a se pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeasi cale;
b)sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele care functioneaza in aer liber trebuie sa verifice daca dispozitivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate;
c)sa instaleze macaralele pentru care se prevede calarea numai pe un teren corespunzator, sa execute aceasta operatie conform instructiunilor prevazute in documentatia tehnica si cerintelor prezentei prescriptii tehnice;
d)sa verifice existenta lubrifiantilor in locurile de ungere, conform indicatiilor din schema de ungere din documentatia tehnica a macaralei;
e)sa verifice ca pe macara sa nu se gaseasca obiecte asezate intr-un echilibru relativ;
f)sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si ocheti;
g)sa verifice starea de uzura si functionarea carligului;
h)sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare, iluminat, aerisire si climatizare;
i)la macaralele cu brat variabil, sa verifice buna functionare a indicatorului sarcinii maxime admise, corespunzator deschiderii bratului;
j)sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneaza in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;
k)sa verifice existenta si integritatea partilor componente ale macaralei;
l)sa nu puna in functiune macaralele cu brat in imediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene sau in zona lor de influenta decat conform instructiunilor prevazute in documentatia tehnica si cerintele prezentei prescriptii tehnice;
m)in cazul in care macaragiul constata o defectiune, are obligatia sa opreasca din functiune macaraua de la intreruptorul general, pe care trebuie sa-l asigure contra reanclansarii nedorite si sa anunte seful ierarhic sau seful punctului de lucru de care apartine in scopul luarii masurilor necesare; dupa remedierea defectiunii se face o noua verificare a macaralei;
n)in cazul in care macaraua este deservita de doi sau mai multi legatori de sarcina, trebuie sa se informeze de la seful punctului de lucru, inainte de a se urca pe macara, care dintre acestia este desemnat sa semnalizeze miscarile necesare;
o)sa semnalizeze, prin dispozitivul de semnalizare acustic, inainte de fiecare pornire sau manevra a macaralei.
Art. 121
Responsabilitatile macaragiului in timpul lucrului sunt urmatoarele:
a)sa efectueze manevre numai pe baza comenzilor date in conformitate cu codul de semnalizare de legatorul de sarcina desemnat; semnalul de oprire se ia in considerare din partea oricarei alte persoane;
b)sa nu transporte sarcina pe deasupra persoanelor;
c)la ridicarea sarcinilor sa nu depaseasca sarcina nominala sau in cazul macaralelor cu brat variabil sa nu depaseasca sarcina maxima admisa pentru deschiderea respectiva a bratului;
d)la ridicarea unor sarcini care depasesc 50% din sarcina admisa sa execute, in prealabil, o ridicare de proba la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge ca frana, cablurile si intreaga masina rezista normal, iar sarcina este corect legata si bine echilibrata;
e)la functionarea macaralelor echipate cu graifer, cu electromagneti si, in general, a celor la care sarcina nu este legata de carlig, sa nu efectueze miscari de ridicare inainte de a verifica daca sarcina nu este aderenta la sol sau nu s-a compactat;
f)sa urmareasca sa nu cada cablul de pe rola sau de pe tambur si, de asemenea, sa nu formeze noduri;
g)sa nu comande functionarea simultana a doua mecanisme, la macaralele la care acest lucru este interzis;
h)sa nu deplaseze macaralele cu brat avand sarcina suspendata in carlig decat in conditiile prevazute in documentatia tehnica a macaralei;
i)la deservirea unor macarale care lucreaza la niveluri diferite si ale caror cai de rulare se intersecteaza, precum si la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu brat ale caror campuri de actionare se intersecteaza, macaragii trebuie sa respecte prioritatea stabilita; intre gabaritele partilor in miscare sa pastreze spatiile de siguranta de cel putin 0,5 m si sa semnalizeze intentia de incepere a miscarii, precum si ca a luat la cunostinta si a inteles intentia celorlalti macaragii;
j)sa nu permita echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane si sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere, cu exceptia cazurilor in care producatorul macaralei a prevazut acest lucru in documentatia tehnica;
k)sa efectueze manevrele pentru deplasarea pe orizontala a sarcinilor astfel ca acestea sa se afle la o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele aflate in raza de actiune a macaralei; daca la deplasarea sarcinilor pe orizontala se intalnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile trebuie sa fie ridicate deasupra acestora la o inaltime minima de 0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste masini-unelte, tuburi de oxigen, materiale explozibile, vehicule sau, in general, peste acele obiecte a caror deteriorare reprezinta sau poate provoca pagube sau accidente;
l)sa execute manevrarea macaralei astfel incat sa se evite balansarea sarcinii si producerea socurilor; in acest scop, se interzice actionarea mecanismelor dintr-un sens in altul fara a fi oprite, in prealabil, in pozitia "zero"; macaragiul trebuie sa prevada la executarea comenzilor si timpul necesar pentru franarea completa;
m)sa execute manevrele pentru deplasarile elementelor de prindere a sarcinilor carucioarelor si macaralelor in astfel de limite incat sa nu fie necesar sa foloseasca limitatoarele de sfarsit de cursa;
n)sa opreasca din functiune macaraua daca se aud zgomote anormale, daca limitatoarele sau franele nu actioneaza corespunzator sau daca constata orice alt defect care poate periclita siguranta in functionare;
o)sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata, vegetatie, obiecte si altele asemenea plasate intre macaragiu si campul de actiune al macaralei, in cazul in care nu s-au luat masuri suplimentare de siguranta ca de exemplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor persoane instruite si desemnate in acest scop;
p)sa opreasca functionarea macaralei care lucreaza in aer liber atunci cand viteza vantului si temperatura depasesc valorile prevazute in documentatia tehnica;
q)sa deconecteze imediat intreruptorul principal si sa aduca toate controlerele in pozitia "zero" in cazul unei intreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
r)sa nu paraseasca locul de lucru inainte de predarea macaralei; in cazul in care este nevoit sa o faca, trebuie sa aduc toate controlerele in pozitia "zero", deconecteaza intreruptorul principal de alimentare, inchide cu cheia usa cabinei sau, dupa caz, dispozitivul care nu permite reconectarea intreruptorului principal, iar in cazul actionarii cu motor termic opreste functionarea acestuia;
s)sa nu permita nimanui sa se urce pe macara atunci cand aceasta este conectata la circuitul electric de alimentare;
t)sa utilizeze materialele si echipamentul de protectie prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
Art. 122
Responsabilitatile macaragiului dupa terminarea lucrului sunt urmatoarele:
a)sa descarce sarcina si sa ridice dispozitivul de prindere a sarcinii in pozitia cea mai de sus, fara insa ca limitatorul de cursa sa fie actionat; daca nu este posibila coborarea sarcinii suspendate, se ingradeste locul de sub aceasta si se instaleaza placi avertizoare corespunzatoare pentru a interzice accesul persoanelor;
b)sa deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreaza in exterior se fixeaza pe calea de rulare fie cu clesti de prindere, fie cu dispozitive de ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorita unui vant puternic sau unor trepidatii; macaralele turn sau, in general, macaralele cu brat rotitor trebuie sa fie deplasate la locul stabilit pentru repaus ca mai sus, insa cu mecanismul de rotire a turnului sau a bratului nefranat, pentru a permite rotirea libera in caz de vant bratul se pune in girueta;
c)sa aduca in pozitia "zero" toate aparatele de comanda;
d)sa deconecteze intreruptorul principal aflat pe macara si sa-l securizeze;
e)sa puna in functiune iluminatul de balizare, la macaralele prevazute cu acest sistem;
f)sa inchida cu cheia usa cabinei de comanda; la macaralele care nu au cabina inchisa, se inchide cu lacat sau cheie intreruptorul principal; la macaralele cu comanda de la sol, asigura eliminarea posibilitatilor ca o persoana neinstruita sa efectueze manevre cu macaraua, ca de exemplu existenta unei chei de contact;
g)in cazul in care pe calea de rulare exista numai o singura macara si aceasta nu mai functioneaza in schimbul urmator, sa deconecteze si intreruptorul principal al liniei de alimentare electrica si sa-l inchida cu lacat sau cheie; la macaralele care functioneaza in exterior, iluminatul de balizare trebuie sa ramana conectat.
Art. 123
Stivuitoristul are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa asigure exploatarea stivuitorului in conformitate cu instructiunile producatorului;
b)sa cunoasca stivuitorul pe care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care sa le aplice intocmai;
c)sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista persoane pe stivuitor; in cazul in care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrari de reparare, intretinere si revizie, manevrele se executa sub directa supraveghere a unei persoane desemnate in acest scop;
d)sa ia in primire si sa predea stivuitorul prin consemnare in registrul de supraveghere; daca stivuitorul prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, stivuitoristul il opreste din functiune si anunta seful punctului de lucru sau seful ierarhic;
e)sa participe la lucrarile de reparare, intretinere si revizie, precum si la toate verificarile tehnice care se efectueaza la stivuitorul pe care il manevreaza;
f)sa interzica accesul persoanelor straine pe stivuitor;
g)sa consemneze in registrul de supraveghere a stivuitorului toate observatiile privind deficientele in functionare ale acestuia;
h)sa nu actioneze stivuitorul atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.
Art. 124
Responsabilitatile stivuitoristului inainte de inceperea lucrului sunt urmatoarele:
a)sa controleze starea tehnica a stivuitorului si a componentelor de securitate;
b)sa controleze functionarea mecanismelor si a componentelor de securitate (mai putin supapa de siguranta, supapa de blocare, limitatorul de sarcina, limitatorul de viteza, paracazatoarele, dupa caz);
c)in cazul in care stivuitoristul constata o defectiune, nu trebuie sa puna in functiune stivuitorul si anunta seful ierarhic sau seful punctului de lucru de care apartine in scopul luarii masurilor necesare; dupa remedierea defectiunii se face o noua verificare a stivuitorului de catre stivuitorist.
Art. 125
Responsabilitatile stivuitoristului in timpul lucrului sunt urmatoarele:
a)sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la 250-300 mm de sol si cu catargul inclinat spre spate;
b)sa circule cu sarcina ridicata numai langa stiva;
c)sa nu efectueze porniri, franari si opriri bruste pentru a evita pericolul de rasturnare;
d)sa urmareasca tot timpul configuratia traseului si obstacolele de pe acesta pentru evitarea pierderii de incarcatura si producerii de avarii si accidente;
e)sa transporte marfuri cu volum mare, care ii limiteaza vizibilitatea, numai dirijat de o persoana desemnata;
f)sa coboare imediat sarcina in cazul manifestarii tendintei de pierdere a stabilitatii stivuitorului;
g)sa circule cu viteza redusa pana la limita evitarii producerii oricaror avarii sau accidente;
h)sa nu circule cu stivuitorul pe langa utilaje, masini si stive la o distanta mai mica de 500 mm, in locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabaritele de trecere corespunzatoare, pe drumuri neamenajate si insuficient luminate;
i)sa nu permita stationarea persoanelor sub sarcina sau la o distanta mai mica de 2.500 mm;
j)in cazul in care stivuitoristul constata o defectiune, opreste lucrul si anunta seful ierarhic nemijlocit sau seful punctului de lucru de care apartine in scopul luarii masurilor necesare; dupa remedierea defectiunii se face o noua verificare a stivuitorului de catre stivuitorist;
k)sa transporte substante toxice, caustice, explozive si altele asemenea numai conform reglementarilor in vigoare si instructiunilor de ambalare si transport specifice acestora;
l)sa efectueze toate manevrele, cu sau fara sarcina, cu viteza redusa si fara socuri;
m)sa circule pe trasee prestabilite cu stivuitorul.
Art. 126
Responsabilitatile stivuitoristului dupa terminarea lucrului sunt urmatoarele:
a)descarcarea sarcinii de pe furci;
b)deplasarea stivuitorului la locul stabilit pentru repaus;
c)actionarea franei de parcare (frana de mana);
d)evitarea parcarii stivuitorului in panta sau rampa; daca nu este posibil, stivuitorul se asigura corespunzator;
e)punerea catargului in pozitie verticala;
f)coborarea furcilor pe sol;
g)asigurarea eliminarii posibilitatilor ca o persoana neautorizata sa efectueze manevre cu stivuitorul.
Art. 127
Manevrantul mecanismului de ridicat are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa asigure exploatarea mecanismului de ridicat in conformitate cu instructiunile producatorului;
b)sa cunoasca mecanismul de ridicat la care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea si sa le aplice intocmai;
c)sa nu actioneze mecanismul de ridicat atat timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de securitate;
d)sa consemneze in registrul de supraveghere a mecanismului de ridicat toate observatiile privind neconformitatile in functionare ale acestuia.
Art. 128
Manevrantul platformei autoridicatoare are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa asigure exploatarea platformei autoridicatoare in conformitate cu instructiunile producatorului;
b)sa cunoasca platforma autoridicatoare pe care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea, pe care sa le aplice intocmai;
c)sa ia in primire si sa predea platforma autoridicatoare prin consemnare in registrul de supraveghere; daca platforma autoridicatoare prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, o opreste din functiune si anunta RSVTI;
d)sa instaleze platforma autoridicatoare numai pe un teren corespunzator (bine compactat, orizontal); la platforma autoridicatoare pentru care se prevede calarea, sa se execute aceasta operatie in mod corespunzator;
e)sa verifice ungerea pieselor supuse frecarii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului din bateriile de acumulatoare si functionarea componentelor de securitate;
f)sa verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tractiune si a cablurilor electrice;
g)sa verifice existenta legaturii electrice la masinile de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
h)sa verifice functionarea masinilor de semnalizare si iluminat;
i)sa interzica accesul pe platforma autoridicatoare a persoanelor care nu au legatura cu locul de munca;
j)sa nu manevreze sarcini mai mari decat sarcina nominala a platformei autoridicatoare;
k)sa deconecteze intreruptorul general si sa aduca in pozitia "zero" toate comenzile, in cazul intreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
l)sa opreasca din functiune platforma autoridicatoare daca se aud zgomote anormale, daca franele sau componentele de securitate nu actioneaza corespunzator sau cand constata orice alt defect care poate periclita siguranta in functionare;
m)sa opreasca functionarea platformei autoridicatoare care lucreaza in aer liber atunci cand vantul depaseste limita pana la care functionarea acesteia este permisa;
n)dupa terminarea lucrului, platforma autoridicatoare trebuie adusa in pozitia de stationare si se deconecteaza de la intreruptorul principal;
o)sa consemneze in registrul de supraveghere a platformei autoridicatoare toate observatiile privind deficientele in functionare ale acesteia;
p)sa nu actioneze platforma autoridicatoare atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.
Art. 129
Manevrantul elevatorului pentru vehicule are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)sa asigure exploatarea elevatorului in conformitate cu instructiunile producatorului;
b)sa cunoasca elevatorul cu care lucreaza si conditiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care sa le aplice intocmai;
c)sa ia in primire si sa predea elevatorul prin consemnare in registrul de supraveghere; daca elevatorul prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, il opreste din functiune si anunta RSVTI;
d)sa verifice daca mecanismul de ridicare/coborare al elevatorului functioneaza in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;
e)sa verifice partile componente ale elevatorului, componentele de securitate si indeosebi limitatoarele de cursa;
f)sa nu manevreze elevatorul atunci cand constata ca greutatea vehiculului depaseste valoarea sarcinii nominale a elevatorului;
g)sa cunoasca procedura de coborare manuala a bratelor elevatorului in caz de necesitate;
h)dupa ce a fost coborat, vehiculul trebuie sa fie indepartat din raza de actiune a elevatorului;
i)la terminarea lucrului, elevatorul trebuie scos de sub tensiune prin intermediul intreruptorului principal, iar caruciorul ridicator trebuie condus in pozitia minima inferioara;
j)sa consemneze in registrul de supraveghere a elevatorului toate observatiile privind deficientele in functionare ale acestuia;
k)sa nu actioneze elevatorul atata timp cat in zona periculoasa nu sunt indeplinite conditiile de siguranta.
Art. 130
Legatorul de sarcina are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
1.a) sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a elementelor de legare si a dispozitivelor de prindere, precum si instructiunile de exploatare a masinii de ridicat a caror respectare depinde de legatorul de sarcina;
2.b) sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari, pentru a putea indica macaragiului/manevrantului, in orice moment, manevrele pe care urmeaza sa le execute; in acest scop, se plaseaza in locuri din care sa poata vedea orice persoana situata in campul de actiune al masinii de ridicat; daca acest lucru nu este posibil, acesta trebuie sa fie ajutat de alte persoane; se admite si semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, acolo unde conditiile de lucru o impun; in asemenea cazuri legatorii de sarcina si macaragiii/manevrantii trebuie sa fie instruiti si examinati in ceea ce priveste semnalizarea pe baza acestui cod;
3.c) sa foloseasca elemente de legare si/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii in conformitate cu instructiunile de utilizare, montare, reparare, intretinere si revizie, in limitele stabilite de producatorul acestora si in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile;
4.d) sa aleaga elemente de legare si/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii corespunzatoare greutatii si formei sarcinii; la masinile de ridicat cu doua mecanisme de ridicat, sa lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective;
5.e) sa nu lege sau sa prinda sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
6.f) sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi descarcate de sarcina de carligul masinii de ridicat pentru a nu micsora spatiile libere la deplasarea masinii de ridicat;
7.g) sa execute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile si lanturile la introducerea in carlig; sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar lanturile si cablurile de legare sunt intinse si asezate uniform, fara a forma noduri si ochiuri si fara a fi supuse rasucirii; la carligele duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri si sa o repartizeze in mod egal;
8.h) sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea elementelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, sa interzica transportul persoanelor cu masinile de ridicat;
9.i) sa tina seama de faptul ca lanturile care se infasoara de mai multe ori in jurul sarcinii de ridicat nu trebuie sa aiba margini suprapuse;
10.j) sa nu foloseasca lanturi de legare innadite cu suruburi, avand zale alungite sau rasucite si sa nu innoade cablurile sau lanturile de legare;
11.k) sa lege obiectele de lungime mare in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea;
12.l) sa execute legarea astfel incat sarcina sa nu se poata deplasa, sa nu poata aluneca sau roti dupa ce este ridicata, iar legatura sa nu iasa din carlig;
13.m) sa nu lase obiecte libere pe sarcina suspendata;
14.n) sa nu incarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti laterali si care nu prezinta suficienta siguranta impotriva caderii sarcinii;
15.o) sa tina seama de faptul ca in cazul transportarii materialelor marunte sau a pieselor mici in lazi nu trebuie sa se depaseasca inaltimea marginii superioare a peretilor laterali;
16.p) sa nu lege in carligul masinii de ridicat pachete de tabla, prefabricate sau alte materiale daca dispozitivul de prindere nu este prevazut cu elemente care sa excluda caderea materialelor din pachet;
17.q) sa protejeze cablurile si lanturile care intra in contact cu muchii ascutite prin aparatori de protectie special destinate acestui scop;
18.r) inainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului/manevrantului efectuarea unei ridicari de incercare pana la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca elementele de legare sa ajunga in pozitie intinsa, si sa verifice echilibrarea sarcinii;
19.s) sa semnalizeze macaragiului/manevrantului miscarile pe care trebuie sa le execute cu masina de ridicat, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al acestuia; la masinile de ridicat cu deplasare pe sol, trebuie sa verifice daca intreaga cale de rulare este libera;
20.t) sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma acesteia pe tot traseul si supraveghind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole si sa nu loveasca persoane;
21.u) sa tina seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala, precum si a elementelor de legare si/sau a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii (in cazul deplasarii masinii de ridicat fara sarcina), trebuie sa se faca la o inaltime de minim 0,3 m si o distanta laterala de minim 1 m fata de obiectele inconjuratoare si sa semnalizeze, in consecinta, macaragiului/manevrantului manevrele necesare in vederea manipularii sarcinii in conditii de siguranta;
22.v) sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina ridicata si sa supravegheze sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; in caz contrar, se indeparteaza, in prealabil, toate persoanele la o distanta corespunzatoare;
23.w) sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de masina de ridicat;
24.x) la stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual prin elemente de adaos, astfel incat sarcinile sa fie stabile si elementele de prindere sa fie scoase usor; se interzice scoaterea elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul masinii de ridicat;
25.y) sa nu depoziteze materiale in stive a caror inaltime depaseste de 1,5 ori latura mica a bazei;
26.z) sa supravegheze sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborata si asezata corect; la asezarea pe masini-unelte a sarcinilor care au suprafete reduse de reazem, sa nu dezlege sarcina inainte de a fi prinsa de masina; tot asa se procedeaza si in cazul altor sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate;
27.aa) sa nu rezeme sarcinile de peretii laterali ai vagoanelor sau remorcilor;
28.bb) sa nu paraseasca locul de munca fara a-l informa pe macaragiu/manevrant;
29.cc) dupa terminarea lucrului, sa depoziteze elementele de legare si dispozitivele de prindere care i-au fost date in pastrare in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi si de posibilitati de deteriorare; cablurile, lanturile, funiile si benzile care se folosesc numai periodic se pastreaza agatate pe capre, in locuri ferite de intemperii.

SECTIUNEA 5: Obligatiile si responsabilitatile RSVTI

Art. 131
RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a)raspunde, impreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta in functionare a masinilor de ridicat;
b)sa vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea si aplicarea stampilei in registru;
c)sa verifice lunar functionarea dispozitivelor de siguranta si sa mentioneze acest lucru in registru de supraveghere;
d)sa efectueze verificarile tehnice conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, dupa obtinerea imputernicirii scrise din partea ISCIR;
e)sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit imputernicire, in termen de 15 zile de la intocmire;
f)sa anunte de indata producerea unei avarii sau a unui accident;
g)sa efectueze examinarea personalului de deservire si a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile; sa organizeze reexaminarea periodica anuala a personalului de deservire si a personalului auxiliar de deservire, sa participe in comisia de reexaminare si sa consemneze in autorizatie/carnet rezultatul examinarii;
h)sa coordoneze actiunea de ridicare a unei sarcini, in cazul in care aceasta se efectueaza cu ajutorul a doua masini de ridicat.

CAPITOLUL XIII: MASURI ADMINISTRATIVE

Art. 132
(1)Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor de catre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de catre personalul tehnic de specialitate atestat, prevazute/prevazut in prezenta prescriptie tehnica precum si in cazul in care conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt indeplinite, se pot aplica urmatoarele masuri administrative, in functie de natura acestora cu:
a)avertisment;
b)suspendarea, pe o perioada de pana la 6 luni, a autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR;
c)retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.
(2)Aplicarea masurilor administrative prevazute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a principiului proportionalitatii.
(3)Aplicarea in termen de 6 luni a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioada de pana la 6 luni a autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.
(4)Aplicarea in termen de un an a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.
(5)Contestarea deciziei de sanctionare si modul de reacordare a autorizatiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XIV: TARIFE

Art. 133
Tarifele percepute de ISCIR pentru activitatile specifice reglementate de prezenta prescriptie tehnica sunt in conformitate cu lista de tarife ISCIR care reglementeaza acest lucru.

CAPITOLUL XV: DISPOZITII FINALE

Art. 134
(1)In cazul in care cartea masinii de ridicat se deterioreaza sau se pierde, ISCIR, la solicitarea detinatorului/utilizatorului, elibereaza duplicat la partea de exploatare.
(2)Solicitarea detinatorului/utilizatorului trebuie sa fie insotita de documentatia tehnica a masinii de ridicat prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. b) sau de documentatia tehnica intocmita de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare pentru examinari/investigatii cu caracter tehnic.
Art. 135
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sa fie redactate/traduse in limba romana de catre traducator autorizat.
Art. 136
Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislatiei in vigoare.
Art. 137
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificari tehnice neprogramate la masinile de ridicat supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice, precum si asupra modului in care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate isi desfasoara activitatile reglementate de prezenta prescriptie tehnica, luand, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 138
Autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii acestora, cu exceptia autorizatiilor personalului de deservire. Autorizatiile personalului de deservire emise de ISCIR pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, trebuie sa fie preschimbate conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 139
La masinile de ridicat neautorizate pentru functionare de catre ISCIR sau care nu prezinta siguranta in functionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sa aplice sigilii, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 140
Pe perioada valabilitatii autorizatiei, persoana fizica autorizata/atestata sau persoana juridica autorizata poate fi supravegheata de ISCIR privind mentinerea capabilitatii tehnice de a efectua activitatea specifica pentru care a fost autorizata/atestata.
Art. 141
(1)Pentru acordarea de derogari de la prevederile prezentei prescriptii tehnice, persoana solicitanta depune la ISCIR urmatoarele:
a)cerere de solicitare cu mentionarea derogarii de la prevederile prescriptiei tehnice;
b)memoriu justificativ care sa cuprinda descrierea situatiei (date despre masina de ridicat, amplasament, deservire), desene, calcule, solutiile compensatorii propuse;
c)avize, dupa caz, de la producatorul masinii de ridicat sau de la un avizator atestat ISCIR pentru documentatii de montare/reparare.
(2)Pe baza documentatiei depuse, ISCIR avizeaza sau respinge motivat, in scris, solicitarea.
Art. 142
Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.
-****-

ANEXA nr. 1: DECLARATIE DE CONFORMITATE (model)

Nr. ..................
Noi, ............................, (denumirea completa a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) .........................., (sediul) cu Certificat de inregistrare/Autorizatie nr. ........./..................., asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul/serviciul .............................. (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele si numarul de exemplare) la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu: ....................... (titlul si/sau numarul si data publicarii documentului/documentelor normativ/normative)
..........................

(locul si data emiterii)
...................................

(numele si prenumele in clar si stampila)

ANEXA nr. 2: Proces-verbal de verificare tehnica intocmit de ISCIR (model) 

Proces-verbal de verificare tehnica nr. ...........

ISCIR

5)

.................

Adresa ...........................

Telefon ..........................

Fax ................................                                              
 
Incheiat astazi ................. cu ocazia ................ efectuat(a) in baza prevederilor1) .................... si prescriptiilor tehnice aplicabile2) ....................., la ................... tip .......... cu numarul de fabricatie ................ si cartea masinii nr. .............. avand parametrii ultimei verificari ..................... .
Detinatorul/Utilizatorul .................... din localitatea ...................... str. ..............nr. ...... judet/sector ................. CUI ........./J..................
Verificarea s-a efectuat la ......................... din localitatea .................. str. ............... nr. ........ judet/sector ................... Tel./Fax .............
Subsemnatul3) .................... am constatat urmatoarele: ......................................
Am dat urmatoarele dispozitii: ..............................................
Dupa aceasta verificare s-a admis4) .......................................
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ..........................
Pentru aceasta verificare se va plati suma de ............ lei, de catre ................... din localitatea .................. str. ............... nr. ........ judet/sector ................... in cont .............. deschis la Banca/Trezoreria .............. filiala .................. .
Am luat la cunostinta

Reprezentant ISCIR,

...........................
Detinator/Utilizator,

...........................
Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a masinilor de ridicat

...........................
Delegatul montatorului, reparatorului, intretinatorului etc.,

...........................

1)Se va preciza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a masinilor sub presiune, masinilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
2)Se va preciza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
3)Functia, numele si prenumele.
4)Se vor preciza parametrii de functionare ai masinii de ridicat, functie de felul (tipul) acesteia.
5)Se va preciza: ISCIR sau Inspectia teritoriala ISCIR ..........6)..........
6)Localitatea de resedinta.

ANEXA nr. 3: Registru de supraveghere a masinilor de ridicat (model)

2.Registrul de supraveghere se intocmeste pentru fiecare masina de ridicat in parte si cuprinde urmatoarele:
2.1.Pe coperta, in exterior, se mentioneaza urmatoarele:
a)REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
b)Denumirea si adresa detinatorului/utilizatorului:
c)Numarul si anul fabricatiei masinii de ridicat:
d)Numarul de inregistrare ISCIR pentru masinile de ridicat care se inregistreaza in evidenta ISCIR:
e)Caracteristicile tehnice principale ale masinii de ridicat:
f)Periodicitatea stabilita pentru lucrarile de intretinere si revizie:
2.2.In interior se consemneaza, pe coloane:
a)Numarul curent
b)Data
c)Lucrarile efectuate (montare/reparare/intretinere si revizie), precum si, dupa caz, deficientele sau deranjamentele constatate in timpul utilizarii
d)Principalele lucrari efectuate, ca urmare a activitatilor de la lit. c)
e)Numele si prenumele si semnatura persoanei care a constatat deficientele sau deranjamentele
f)Numele si prenumele si semnatura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrarilor sau pentru inlaturarea deficientelor si deranjamentelor constatate in timpul utilizarii
g)Data verificarii si semnatura RSVTI
h)Observatii
(Nume si prenume si semnatura RSVTI)

ANEXA nr. 4: Proces-verbal de verificare tehnica intocmit de RSVTI (model)

IMPUTERNICIRE Inspectia teritoriala ISCIR Nr. ............... Proces-verbal de verificare tehnica nr. ............

DETINATOR/UTILIZATOR

.................

Adresa ...........................

Telefon ..........................

Fax ................................
 
Incheiat astazi ................. cu ocazia ................ efectuat(a) in baza prevederilor1) .................... si prescriptiilor tehnice aplicabile2) ....................., la ................... tip .......... cu numarul de fabricatie ................ si cartea masinii nr. .............. avand parametrii ultimei verificari ..................... .
Detinatorul/Utilizatorul .................... din localitatea ...................... str. ..............nr. ...... judet/sector ................. CUI ........./J..................
Verificarea s-a efectuat la ......................... din localitatea .................. str. ............... nr. ........ judet/sector ................... Tel./Fax .............
Subsemnatul3) .................... am constatat urmatoarele: ......................................
Am dat urmatoarele dispozitii: ..............................................
Dupa aceasta verificare s-a admis4) .......................................
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ..........................
 
Am luat la cunostinta
 

Operator responsabil cu supravegherea si

verificarea tehnica a masinilor de ridicat

..................................

Detinator/Utilizator,

..................................

Delegatul montatorului, reparatorului, intretinatorului

..................................

1)Se precizeaza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a masinilor sub presiune, masinilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
2)Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila, care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
3)Functia, numele si prenumele.
4)Se precizeaza parametrii de functionare ai masinii de ridicat, functie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA nr. 5: Cod de semnalizare

Pozele le gasiti in documentul pdf.

ANEXA nr. 6: REGISTRU de evidenta a lucrarilor de 1) ................ masini de ridicat (model)

Nr. crt.
Nr. fabricatie/
anul fabricatiei
Tip masina de ridicat/producator
Nr. inregistrare in evidenta ISCIR
Documentatie tehnica
preliminara de montare
sau reparare/persoana atestata (date de identificare)
Parametrii masinii de ridicat2)
Detinator/Utilizator (denumire/numele
si prenumele si sediul/domiciliu)
Declaratie de conformitate
(nr. si data)
Obs.
 
1)Se completeaza conform obiectului autorizatiei.
2)Sarcina nominala (tf); inaltimea de ridicare/lungimea bratului/deschiderea (m), dupa caz; grupa de functionare.
NOTE:
1.Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrarilor de reparare/intretinere si revizie vor folosi modelul de registru de mai sus completat cu doua coloane in plus, in care se vor consemna:
a)lucrarile de reparare sau intretinere si revizie efectuate;
b)elementele reparate sau inlocuite si caracteristicile constructive ale acestora.
2.Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrarilor de montare la masinile de ridicat care necesita montare la locul de functionare si persoanele autorizate pentru efectuarea lucrarilor de reparare la masinile de ridicat aflate in exploatare si inregistrate in evidenta inspectiei teritoriale ISCIR la care prin reparare s-a adus modificari fata de documentatia tehnica, dar care nu a dus la modificarea performantelor initiale, a scopului sau a tipului acestora, completeaza coloana "Documentatie tehnica preliminara de montare/reparare (date de identificare persoana atestata)" la fiecare montare/reparare.

ANEXA nr. 7: Registru de evidenta avizari documentatii tehnice de .................. 1) 2) (model)

 
Nr. crt. Tipul masinii de ridicat Documentatie de ..............1) Parametrii maximi de lucru ai masinii de ridicat Detinator/Utilizator masina de ridicat (denumire/nume si prenume, sediu/domiciliu)

AVIZAT corespunde prescriptiei tehnice ISCIR

Nume si prenume RADTP semnatura si data efectuarii verificarii

Obs.
 
1)In cuprinsul sau, registrul se imparte pe tipuri de documentatii tehnice (de montare sau reparare) si pe tipuri de masini de ridicat, daca este cazul.
2)Se mai pot introduce si alte rubrici, in functie de specificul activitatii.

ANEXA nr. 8: Registru de evidenta a lucrarilor de investigatii/examinari cu caracter tehnic1) (model)

Nr. crt. Tip masina de ridicat; nr. /an fabricatie; nr. inregistrare in evidenta ISCIR Parametri maximi Detinator/Utilizator masina de ridicat Nr. raport tehnic si data

AVIZAT raport tehnic

Nume si prenume

AVIZAT raport tehnic

Semnatura si data

Obs.
 
1)Se mai pot introduce si alte rubrici, in functie de specificul activitatii.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 634 bis din data de 9 septembrie 2010
Denumirea fisierului: Prescriptii Tehnice nr. R1-2010 din 27 iulie 2010.pdf
Marimea fisierului: 630.76 KB
Tipul fisierului: application/pdf
Accesari: 2129 Accesari
Ultima actualizare: Saturday August 18, 2012 15:30:12
Fara restrictii: Da

Semnalizare SSM

 • 1 semnalizare ssm a_nu_se_atinge
 • 1 semnalizare ssm nu_consumati_produse_alimentare_sau_bauturi
 • 1 semnalizare ssm nu_va_asezati
 • 2 semnalizare ssm loc_pentru_fumat
 • 2 semnalizare ssm materiale_inflamabile
 • 2 semnalizare ssm materiale_toxice
 • 3 semnalizare ssm a_se_mentine_in_permanenta_incuiat
 • 3 semnalizare ssm reciclarea_este_obligatorie
 • 3 semnalizare ssm respectati_regulile_de_igiena
 • 4 semnalizare ssm curatirea_ochilor
 • 4 semnalizare ssm a_se_sparge_in_situatii_de_urgenta
 • 4 semnalizare ssm brancarda
 • 5 semnalizare ssm materiale_nocive
 • 5 semnalizare ssm nivel_ridicat_de_zgomot
 • 5 semnalizare ssm risc_biologic
 • 6 semnalizare ssm protectie_obligatorie_a_ capului
 • 6 semnalizare ssm protectie_obligatorie_a_fetei
 • 6 semnalizare ssm protectie_obligatorie_a_ochilor
 • 7 semnalizare ssm apa_nepotabila
 • 7 semnalizare ssm fumatul_interzis
 • 7 semnalizare ssm interzis_vehiculelor_de manipulare_a
 • 8 semnalizare ssm defibrilator
 • 8 semnalizare ssm dus_de_securitate
 • 8 semnalizare ssm vesta_de_salvare
 • 9 semnalizare ssm pericol_de_alunecare
 • 9 semnalizare ssm pericol_electric
 • 9 semnalizare ssm temperaturi_scazute